Custom Media

Nieuwsgierig?

Bel of mail voor meer informatie

Custom Media

Nieuwsgierig?

Bel of mail voor meer informatie

Home > Klanten > ST*RK

ST*RK

St*rk is het driemaandelijkse tijdschrift van het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Dit magazine richt zich in de eerste plaats op de personen met een handicap zelf en in mindere mate op het gevoerde gehandicaptenbeleid. Sterke verhalen van sterke mensen!

- Concept, redactie, lay-out en druk
- 14.000 exemplaren
- 4 x per jaar
- NL